Bildet: Egne søppeldunker for hundeposer i turområder er et enkelt og viktig tiltak.

Forskriften søker å ivareta alles behov.

Det har kommet bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager om at det er uheldig at hunder løper fritt i skolegårder og barnehageområder. Dette av hygieniske årsaker.

For Sørfold kommune er det viktig å legge til rette for å redusere konfliktnivået mellom hundeieiere og andre brukergruppers behov, og ivareta innbyggernes fritidsaktiviteter.

Hundeloven gir kommunene mulighet til å regulere hunders adgang til bestemte områder, men dette må hjemles i en egen forskrift.

Administrasjonen har laget forslag til forskrift om hundehold, og kommunestyret har vedtatt at denne skal på offentlig høring, slik lovverket fastsetter for alle forskrifter.

Forslaget til forskrift søker å ivareta alles behov.

Uttalelser bes sendt via skjemaet nederst i artikkelen her, eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Frist: 27. november 2019. Innkomne utttalelser vil følge saken når den legges fram for kommunestyret til endelig behandling.

Forslag til forskrift om hundehold