Statens vegvesen gir i ny forskrift midlertidig forlengelse av utløpt førerett, utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse.

Dette fordi det i forbindelse med korona-utbruddet generelt er vanskelig å skaffe seg helseattester og få gjennomført etterutdanning.

Forskriten er vedtatt i samråd med Helsedirektoratet, og forlengelsen gjelder førerett for tungbilsjåfører  (klasse C1,C1E,D1,D1E,D1,D1E,C,CE,D og DE) med vanlig gyldighet på førerretten.

Disse personene kan midlertidig kjøre i 6 måneder etter utløpsdato. Dette gjelder når føreretten utløper i perioden 1.januar til 30.september i år.

Det samme gjelder for de som har utrykningskompetanse og yrkessjåførkompetanse som utløper i samme perioden.

 Førerkortinnehavere over 80 år, med normal gyldighet på sitt førerkort, gis rett til å kjøre i 3 måneder etter utløpsdato. For denne gruppen gjelder dette når føreretten utløper i perioden 1. mars til og med 30. juni i år.  

Forskrift om midlertidig forlengelse av utløpt førerrett