I Domstollovens § 68 str det at formanskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.

Forslag til med meddommere:

Lagmannsretten:

 • Anne Lise Nordvik Arntzen
 • Finn Arve Moen

Salten tingrett:

 • Nina Fredriksen
 • Tove Stormdalshei
 • Elisabeth Myrvold Pettersen
 • Eva Perly Pedersen
 • Heidi Zakariassen
 • Lill Hege Reiss
 • Rigmor Johansen
 • Elin Inderberg
 • Thorstein Inderberg
 • Stian Jonassen
 • Dag Øvereng Løvmo
 • Asbjørn Knutsen
 • Karl Simonsen
 • Ketil Jermund Kristensen
 • Ulf Pedersen
 • Ørjan Zahlsen

Salten jordskifterett:

 • Kristin W. Johansen
 • Borghild Wingan
 • Rune Edvardsen
 • Geir Anders Hætta Berg.

Eventuelle innvendinger mot forslaget må meldes til Sørfold kommune, e-post post@sorfold.kommune.no innen 15. juni 2020.