Skal også gjøres bredere

– Første skritt i denne prosessen er å utarbeide en reguleringsplan for arbeidet, og til dette har vi fått trafikksikkerhetsmidler, forteller avdelingsingeniør Trond Nyquist.

Denne planen danner grunnlaget for å kunne søke om trafikksikkerhetsmidler til selve renoveringen, som vil omfatte både breddeutvidelse, nye gatelys, ny kanstein og asfaltering.

–Vi vil kommme tilbake med kunngjøring av oppstart reguleringsplan så snart det formelle omkring dette er i orden, men ønsker allerede nå å informere innbyggerne om den planlagte renoveringen, sier Nyquist, som presiserer at det neppe vil bli oppstart av det fysiske arbeidet før om 1-2 år.

Fylkesvei 7478 som har navn etter Sørfolds legendariske helsesøster Brit Strand, går gjennom Straumen.