Ole Henrik Fagerbakk

Ole Henrik Fagerbakk med boka Grenselos i grenseland av Marianne Neerland Soleim, Jens-Ivar Nergård og Oddmund Andersen, utgitt på Orkana forlag tidligere i år.

Fikk tvilsom behandling

«Nå skal jeg forsøke å huske det jeg en gang forsøkte å glemme.»

Ordene tilhører nå avdøde Karl Skar, som var grenselos og ble intervjuet i forbindelse med en årbokartikkel.

Og utsagnet sier mye om den tvilsomme behandlingen som grenselosene fikk i etterkrigsårene, både i form av urettmessige beskyldninger og manglende anerkjennelse.

De satte sine egne liv i fare, samtidig som de bidro til å berge andre menneskers liv.

Likevel ble de møtt med grunnløse beskyldninger, rykter og fortielse.

I nyere tid er det gjort en del for å rette opp dette, men en del såre følelser sitter fortsatt igjen.

Mange grenseloser i Sørfold

–  Selv over 70 år etter aner jeg fortsatt hos enkelte av familiene til losene, at dette er noe man ikke snakker så mye om, sier Ole Henrik Fagerbakk.

Han opplyser at det var 15-17 grenseloser i Sørfold.

Losturene til Sverige foregikk langs tre hovedruter: Sørfjorden, Nordfjorden og Siso. Men hver av disse hadde flere sideruter som løp sammen til én før de krysset grensen.

Fagerbakk er intervjuet i boka «Grenselos i grenseland», der han forteller om sin far, Oskar Fagerbakk.

Han holdt også foredrag på Arran da boka ble lansert i februar i år.

Har samlet stoff og intervjuet

Siden har han arbeidet videre med stoffet, laget kart over rutene og samlet nye opplysninger i møte med den eneste gjenlevende grenselos i Sørfold Håkon Skar og familiene til flere av de andre losene.

På aktivitetshuset Bakeriet tirsdag 5. mai kl. 11.30 og på Kobbelv Vertshus fredag 8. mai kl. 18.00 vil Ole Henrik Fagerbakk presentere det han har samlet.

Dette er en del av markeringen av frigjøringsjubileet i Sørfold.

Overrekkelse av minnemdaljer

Arrangementet på Kobbelv Vertshus  8. mai kl. 18.00 vil også inneholde kulturinnslag, samt overrekkelse av minnemedalje til Edit Sletten og Håkon Skar for deres modige innsats under 2. verdenskrig v/ ordfører Lars Evjenth.

Mer om dette i en annen artikkel.