Elever i flere klasser ved Straumen skole testes to ganger i uka.

Kommuneoverlege Nadezda Wessel opplyser at tre elever har testet positivt både på selvtest som de har fått utlevert til bruk hjemme, og på hurtigtest som ble tatt på teststasjonen ved legekontoret.

Dermed forventer hun at også PCR-testene er positive, men avventer svar på disse.

Kommuneoverlegen ønsker nå å teste samtlige elever ved Straumen skole, men foreløpig har man ikke tilstrekkelig antall hurtig - og hjemmetester til dette på grun av leveringsproblemer.