Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel, nivå oransje, om høy vannstand kombinert med høye bølger i Nordland gjeldende for lørdag 23. mars.

For Nordland sin del er det estimert en vannstand på 50-70 cm over høyden i tidevannsmodellene med maksnivå mellom kl. 13 og 15. Floa vil da ligge på et nivå som opptrer hvert 10-20 år. I tillegg vil det bli svært høye bølger, opp mot 10 til 13 meter utaskjærs. Les mer her:

Oransje farevarsel

Vannstands- og tidevannsinformasjon

NVE har i tillegg sendt ut varsel om stor snøskredfare, faregrad 4, for regionene Svartisen, Salten og Ofoten. Varslene kan leses her:

Varsom: Snøskred