Stengt gammelei på Helland

Her, ovenfor bebyggelsen på Helland er gammelveien stengt over mot Øvre Evjen.

Det er ingen beboere som er avhengig av å ferdes på den stengte veien for å komme seg fram.