Stengt vei på Helland

Her, ovenfor bebyggelsen på Helland er gammelveien stengt over mot Øvre Evjen. Veien er i dårlig forfaning.

Det er ingen beboere som er avhengig av å ferdes på den stengte veistrekningen for å komme seg fram.

Veien er stengt på ubestemt tid.

Undrsøkelser viser at veien har stort vedlikeholdsbehov, og det er ikke forsvarlig å åpne den for ferdsel før den er utbedret.