Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fosterhjem/Å være fosterhjem

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kriterier/vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside

Partnere

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

aaa

Lover og retningslinjer

___

Søknaden sendes til


Barneverntjenesten, NAV Sørfold
Rådhuset
8226 Straumen

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barneverntjenesten, NAV Sørfold
Telefon:55553333
Epost:bente.trones@nav.no
Postadresse:Rådhuset, 8226 Sørfold
Besøksadresse:NAV Sørfold, Rådhuset

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-14 12:29