F.v. Ida Beate Otterlei og Tove Mette Mæland fra Nordlandsmuseet har satt opp utstillingen. Foto: Sørfold kommne/ Kristine Nordal.

Fotoutstilling, bildespill og kåseri

I tillegg til Lyder Kvantolands fotografier kan du se et bildespill om om fotografens liv og høre kåseriet På kjerkeferd i gamle dage, innlest av Lyder Kvantoland selv.

Verlkommen innom i bibliotekets åpningstider:

  • Mandag og torsdag kl. 10.00-15.00
  • Onsdag kl. 14.00-19.00.
  • Utstillingen blir stående ut fabruar.

Fikk tuberkulose

Lyder ble født i 1893 på Kvantoland i Sørfold. Foreldrene var Pernille og Erling Larsen, og Lyder var deres førstefødte.

Alt tydet på at han skulle følge i farens fotspor og bli fiskerbonde. Året etter at han var konfirmert, fulgte han faren på fiske til Lofoten. Det var tunge tak for en ung gutt. Turen endte med at Lyder pådro seg tuberkulose, og det ble ikke flere Lofotturer på Lyder.

Sykdommen førte til varierende helse. Etter noen år blusset tuberkulosen opp igjen. Lyder måtte legges inn på Røvik tuberkulosehjem i Valnesfjord. Her oppholdt han seg i sju år.

Lyder ble kjent med fotograf Helgesen i Bodø. Etterhvert bestemte han seg for å lære seg å fotografere. De tidligste fotografiene i samlingen etter Lyder er fra 1924. Da oppholdt han seg fortsatt i Røvik. Her fotograferte han dagliglivet, pleierne, familien sin og livet rundt tuberkulosehjemmet.

Hadde fast atelier i Røsvik

Fra 1928 jobbet Lyder som profesjonell fotograf på fulltid. Han fikk fast atelier i Røsvik.

«Alle» kom innom Lyder for å få profesjonelle fotografier av seg og sin familie.

Lyder hadde fra ungdommen av en interesse for folkeminne og lokalhistorie. Gjennom hele sitt liv samlet han inn sagn, overtro, historier og generasjonsbåren kunnskap.

Han skrev flere artikler om temaet. Lyder var også korrespondent for Nordlandsposten og skrev flerfoldige artikler, akkompagnert av vakre fotografier.

Sørfold Lokalhistorielag eier fotosamlingen

Etter Lyders død i 1972 kjøpte Sørfold Lokalhistorielag hans enorme fotosamling bestående av 10 576 negativer. I dag er det Nordlandsmuseet som forvalter den digitale samlingen.

De fysiske negativene ligger godt beskyttet hos Nasjonalbiblioteket på Mo i Rana.

I dag, nesten 50 år etter Lyders død, sitter vi igjen med en enestående dokumentasjon av vår lokale fortid.

– I utstillingen vil du se noen av de oppstilte portrettene, men vi har viet mest plass til bildene av dagliglivet. Du vil se folk i arbeid, barn som leker, fiskarbonden, grovtausa, båtbyggeren og tannlegen.

I tillegg får du noen smakebiter av det innsamlingsarbeidet han gjorde, sier Ida Beate Otterlei, som er konservator i Nordlandsmuseet med spesielt ansvar for Sørfold.

Vil du se flere fotografier?

Hele fotosamlingen til Lyder Kvantoland ligger på

digitaltmuseum.no