Turboktur til Kvanngrøva juli 2014

Turboktur til Kvanngrøva i slutten av juli i fjor i herlige 26 grader.  Fra toppen er det fin utsikt over fjorden og rett ned på Hammerfall Dolomittbrudd, og den dyktige grendeforeningen har satt opp en fin sjåg på toppen.

Populær turløype

Den merkede løypa fra Djupvik til Kvanngrøva står beskrevet i den landsomfattende turoversikten Ut.no:

Djupvik - Kvanngrøva

Vi antar dette er årsaken til at folk fra Kongeskipet på egenhånd klarte å finne fram til denne turen da skipet lå i Sørfold i forbindelse med kronprinsparets besøk 9. september i fjor.

Det står skilt nede ved Røsvikveien der turen starter, og det er laget til en liten parkeringsplass for turgåere.

Alt i alt et flott tiltak, som har slått meget godt an. Turen opp byr også på interessant kulturhistorisk informasjon:

Sti med historie

Denne turen er en av flere i Sørfold som inngår i prosjektet Sti med historie. Dette innebærer at det er laget informasjonspunkter underveis, med tavler som i tekst og bilder forteller om området.

Her kan du se hele opplegget for Sti med historie Djupvik – Kvanngrøva:

Sti med historie, Djupvik (pdf)

Ved Skallfuringshammarn, foto Kjell Fredriksen

Ved Skallfuringshammarn. Foto: Kjell Fredriksen.

Vinterløype

Djupvik grendeforening har også en trimkasse i Seljeåsen, dit turen går fra Kvitblikk.

I Friluftslivets år har foreningen søkt om å få bruke snøscooter til å tråkke trimtrassé for vinterbruk fra Tømmermoen over Seljeåsen til Nesveien.

Det er innhentet tillatelse fra grunneiere.

Saken ble behandlet i formannskapet 26. februar, der det ble innvilget dispensasjon for bruk av snøscooter til nevnte formål for perioden 26. februar til 30. april i år.