Fornøyd med Kick off

Prosjektet ”Heilt Innafor” kan endelig åpne opp for mer aktivitet for store og små,  nå også med bruk av skolen som arena.

Sylvi og Lena

–Vi fikk gjennomført en flott Kick off 6.oktober, med godt oppmøte og masse aktivitet på skolen. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier prosjektleder Lena P. Osnes (til høyre).

Her på Kick off med folkehelsekoordintaor Sylvi K. Brandsæther, som hadde idéen til Heilt innafor og skrev søknaden som ga Sørfold og prosjektet plass i Helsedirektoratets program for folkehelsearbeid i kommunene, og 2,8 millioner kroner i tilskudd i perioden 2020-2023.

Et av delmålene i prosjektet er å jobbe systematisk med trygg og konstruktiv kommunikasjon mellom de tre rommene som utgjør en oppvekst: Hjem – Skole – Fritid.

Tydelig kommunikasjon

Til dette viktige arbeidet har Heilt Innafor knyttet til seg Annabell Stefanussen som i en årrekke har kurset foreldre og andre som veileder barn og unge i vennlig og tydelig kommunikasjon.

Annabell og hennes ektefelle Dagfinn driver sin bedrift ”Fredsarbeid i heimen” nesten utelukkende via nett.

–Derfor kan vi nå tilby alle foreldre og lærere ved Straumen skole nettkurs/webinarer hvor dere kan følge interessant, nyttig og spennende undervisning. Dette har vært, og er fremdeles en superbra løsning, da vi når ut til alle uten at dere trenger å møte opp samlet på et spesielt møtested. Vi gjennomførte det første webinaret for foreldre i mars 2021, med gode tilbakemeldinger fra de som deltok, sier Lena.

Nå å inviteres det til nytt webinar. Dette kan man enten følge hjemmefra, eller man kan samles i Rådhussalen og se webinaret på storskjerm.

Det serveres kaffe og kaker, og helsesykepleier som er til stede er tilgjengelig for spørsmål og samtaler etterpå.

Velkommen til Rådhussalen mandag 11. oktober kl.18.00.

NB! Av hensyn til serveringen, må vi vite hvor mange som kommer.  Påmelding på skjema nederst i artikkelen.

I tillegg melder man seg på selve webinaret, uansett om man følger det hjemmefra eller er til stede i Rådhussalen:

Link til påmelding webinar

Om foredragsholderne:

Vi er Annabell og Dagfinn, er gift og driver konseptet Fredsarbeid i heimen sammen. Annabell er kursholder, mens Dagfinn styrer det tekniske. Vi holder noen undervisningsøkter sammen.

Dagfinn har jobbet 25 år som lektor i videregående skole, for 3 år siden sluttet han i sin jobb og gikk fullt inn i vårt firma.

Jeg (Annabell) har 10 års skolering fra Norsk Gestaltinstitutt AS.

Gjennom min utdannelse utviklet jeg mye større selvinnsikt og ble svært motivert til å endre min kommunikasjon i møtet med min familie.

Parallelt med min egen utviklingsprosess jobbet jeg som veileder for ledere og medarbeidere i flere kommuner her nord. Jeg begynte å se sammenheng mellom ledelse på jobb og ledelse i familien.

Flere av de jeg veiledet, begynte å bruke det de lærte på jobb, også hjemme i egne familier. Tilbakemeldingene fra de ansatte ga meg ideen om å utvikle konseptet Fredsarbeid i heimen.

Vi har nådd ut til ca 50 tusen foreldre gjennom våre kurs og webinarer, og opplever stadig større interesse og etterspørsel etter min kompetanse. Jeg har vært intervjuet i magasiner og aviser og har nå gitt ut bok på Cappelen Damm til høsten.

Fredsarbeid i heimen-filosofien:

Visjonen er å nå ut til alle familier som strever med kommunikasjon, og hjelpe dem å skape gode relasjoner til sine barn.

Filosofien vår er, jo flere som ser på foreldrerollen som en lederrolle og ønsker å oppdra empatiske og tillitsfulle barn, jo mer velfungerende unge voksne er vi alle med på å slippe ut i samfunnet. 

Jeg mener dette er det viktigste samfunnsoppdraget vi som foreldre kan påta oss. Får vi i tillegg med oss barnehager, skoler og fritidslag så blir det en vinn-vinn for alle involverte. 

Lykkes vi med dette gir det positive ringvirkninger ut i samfunnet.

Påmelding til webinar i Rådhussalen mandag 11. oktober kl. 18.00