Sommer betyr mange syklende barn på veiene

Sommeren er over oss for fullt, og hekker og busker vokser.

Med dette ønsker vi å minne alle eiere av hus og eiendommer om ansvaret for fri sikt mot offentlige veier og fortau.

- Overgrodde hekker og busker er med på å skape mange farlige situasjoner i løpet av sommermånedene, vi må alle ta en dugnad for å begrense disse.

Det er enhet teknisk/næring i Sørfold kommune som kommer med denne viktige påminnelsen.

Sommer betyr også økt antall syklende barn på veiene. Og disse kan være vanskelig for bilistene å oppdage hvis hekker og busker hindrer sikten. 

Her er en brosjyre som forteller om gjeldende krav og regler for høyde på hekker og busker, samt antall meter fri sikt:

Brosjyre fri sikt