Sommer betyr mange syklende barn på veiene

Våren er over oss for fullt, snart er det sommer, og hekker og busker vokser.

Med dette ønsker vi å minne alle grunneiere om ansvaret for fri sikt mot offentlige veier og fortau.

- Overgrodde hekker og busker er med på å skape mange farlige situasjoner i løpet av sommermånedene, vi må alle ta en dugnad for å begrense disse.

Det er t teknisk/næring i Sørfold kommune som kommer med denne viktige påminnelsen.

Sommer betyr også økt antall syklende barn på veiene. Og disse kan være vanskelig for bilistene å oppdage hvis hekker og busker hindrer sikten. 

Statens vegvesen har utgitt en brosjyre som forteller om gjeldende krav og regler for høyde på hekker og busker, samt antall meter fri sikt:

Brosjyre fri sikt

Informasjonsfilm fra Statens vegvesen