Røsvik kystfort

Røsvik kystfort. Foto: Røsvik skole.

70 år i frihet

Jubileumsmarkeringen starter allerede tirsdag 5. mai. Da skal Ole Henrik Fagerbakk fortelle om grenseloser i Sørfold. Tittel på foredraget er «Grenselos i grenseland», og dette legges til tirsdagstreffet på aktivitetshuset Bakeriet kl. 11.30.

Mer om foredraget:

Grenselos i grenseland

Program for 8. mai:

Kl. 10.00-12.00: Markering i Røsvik kystfort. Temainnslag og sanginnslag v/Røsvik skoles elever. Servering av bålkaffe og skuffkake. Publikum oppfordres til å gå «krigsstien».

Kl. 12.30: Markering på Helland kirkegård. Minikonsert v/ kulturskolen, tale og bekransning av polsk og sovjetisk krigsminnesmerke v/ ordfører Lars Evjenth. Ungdomsappell v/elever i 9. klasse Straumen skole.

Kl. 18.00: «Grenselos i grenseland». Ole Henrik Fagerbakk forteller om grenseloser i Sørfold, Kobbelv Vertshus. Musikkinnslag v/John Kristian Karlsen og Sveinar Aase. Overrekkelse av minnemedalje v/ ordfører Lars Evjenth.

Mer om overrekkelse av minnemedaljer