Bålplass på Helland

Her på den fine bålplassen på Helland blir det grilling etter gudstjenesten.

Tilrettelagt for barnefamilier

Kirkeverge Mariann Strømdal lover å stille med ved til bålet, og ser fram til en fin stund på Helland i godværet.

–  Prost Gunnar Bråthen holder gudstjenesten sammen med organist Piotr Repnik, og gudstjenesten er tilrettelagt for at familier med barn skal kunne trives godt i forsamlingen, sier hun.

Selve gudstjenesten holdes i enden av parkeringsplassen, slik at organist og prost skal få strøm til instrument og mikrofon.

–  Etter gudstjenesten vil vi legge til rette for grilling. Vi tenner bål og oppfordrer dere til å ta med grillmat og drikke.

Så holder vi lag i fjæresteinene på Helland. Velkommen på søndag kl. 16.00, både store og små, sier kirkeverge Mariann Strømdal.