Friluftsskolen er et ferietilbud  over 5 dager i nærmiljøet, der målet er å gi deltakerne en meningsfull og morsom ferieuke i nordnorsk natur.

Det gjennomføres en rekke friluftsaktiviteter og andre aktiviteter som er tilpasset stedet, og været. Tilbudet er beregnet for barn fra 9 år til 13 år.  Ungene vil lære seg å spikke, hugge ved, bruke stormkjøkken, lage bål, sette opp lavvo/telt med mer.

Tidligere år har Sørfold kommne gjennomført friluftsskole i egen regi, men med støtte fra Salten friluftsråd.

I år er det Salten friluftsråd som er arrangør, og nærmere informasjon med skjema for påmelding ligger på deres nettsider:

Friluftsskole i Sørfold 2022