Det er påvist fugleinfluensa blant villfugl langs deler av norskekysten og én påvisning på Svalbard.

Dette går frem av et brev fra Mattilsynet til kommunene.

Når det gjelder ansvarlige for fjørfehold på hobby – og kommersiell basis, har Mattilsynet sendt informasjon om situasjonen direkte til disse. Det samme har de gjort til veterinærer.

–Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe, skriver de.

Veterinærinstituttet opplyser at fugleinfluensa vil kunne overføres fra døde fugler til viltlevende åtselspisende fugler og pattedyr. Fjerning av døde dyr vil slik sett bidra til å minske smittepresset.

Mattilsynet har imidlertid ikke ressurser til å samle inn døde fugler selv.

–Vi er derfor avhengig av et godt samarbeid med andre etater for å gjennomføre dette, skriver de i sitt brev til kommunene.

Nå vil Mattilsynet forberede kommunene på at de vil kunne ta kontakt ved behov for hjelp til innsamling av døde fugler.

De ber samtidig om at kommunene tar kontakt hvis de får melding om mange døde fugler i et område, slik at man sammen kan finne en løsning på håndtering og opprydding.

Denne oppfordringen ønsker vi med dette å bringe videre til innbyggerne: Hvis du ser mange døde fugler i et område, ber vi om at du melder fra til kommunen. Det kan du gjøre via skjemaet under her. Takk for at du bidrar.