I media er det nå tett oppfølging av det store utbruddet av fugleinfluensa i Finnmark, og det er også registrert tilfeller flere steder i Norge, deriblant også Nordland.

Det dukker derfor naturlig opp mange spørsmål omkring hvordan man skal forholde seg dersom man f.eks. finner døde fugler, eller andre forhold som har knytning til fugler, smitte, husdyr osv.

Det er Mattilslynet som har hovedansvaret for å svare på spørsmål til både kommuner og befolkning,

Hos Statsforvalterens nettside, finner du også svar på mange av de spørsmålene som er aktuelle.

Statsforvalterens informasjon og svar på spørsmål.

Mattilsynet - spørsmål og svar til befolkningen.