Kjelvikspillet 2015

Fra Kjelvikspillet 2015.

Åpne arrangementer i utvalgt kulturlandskap kan få støtte

Tilskuddet har sammenheng med Kjelviks status som del av utvalgt kulturlandskap i jordbruket, og hentes fra Landbrukets utviklingsfond.

Gjenomføring av åpne arrangementer er ett av tre områder som er prioritert for engangstilskud til tiltak i Utvalgt kulturlandskap Engan-Ørnes og Kjelvik i 2017.

–  Vi vurderer at tiltaket er i samsvar med §3 Tildelingskriterier og §4 Tiltak i Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgt kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Trekker et bredt publikum til plassen

Kjelvikspillet tar i bruk og formidler kulturmiljøet på Kjelvikgården på en god måte og bidrar til å trekke et bredt publikum dit.

 Samtidig har arrangementet en viktig funksjon ved at det involverer barn og unge sammen med profesjonelle, gir barn og unge et forhold til Kjelvikgården og motiverer til fortsatt arbeid med ulike kunstneriske uttrykk.

Dette skriver Fylkesmannen i Nordland i brevet til Uendelig Teater, der det gis tilsagn om 20.000 kroner i støtte.

Kjelvikspillet har premiere lørdag 8. juli kl. 12.00, med forestillinger også samme dag kl. 16.00 og dagen etter kl. 12.00.

Mer om dette:

Kjelvikspillet 2017