Parken blir avsperret og vil ikke være tilgjengelig for publikum.

Det er Elkem, Salten Entreprenør & Eiendom, Nordland Bygg og Sisomar som sammen med Sørfold kommune har tatt initiativ til å arrangere felles fyrverkeri på nyttårsaften.

Kostnader til innkjøp av fyrverkeri dekkes av bedriftene.

Sørfold kommunes bidrag er å ivareta kontrollert avfyring og sikkerhet for publikum gjennom representanter fra Salten Brann.

Selskapet TNTpyro i Bodø er engasjert til å sette sammen en kraftpakke, vi satser på at de leverer varene.

 Hvert år skjer det dessverre ulykker ved bruk av fyrverkeri med til dels alvorlige øyeskader med varige følger for de som rammes.

Vi håper at så mange som mulig vil samles for å se på fyrverkeriet og oppfordrer samtidig om å redusere avfyring i privat regi for alles sikkerhet!