I korona-året 2020 skal vi ikke samles i store forsamlinger. Men går det likevel an å markere fellesskap og dele opplevelser?

Dette var bakgrunnen for at Sisomar AS rettet en henvendelse til Sørfold komune dagen før nyttårsaften, der de forklarte at de ønsket å skyte opp fyrverkeri ved sin utskipningskai, og inviterte kommunen og Salten Brann med på dette tiltaket.

Både Sørfold kommune og Salten Brann v/ stasjonsansvarlig Straumen Brannstasjon bifalt straks idéen, og stiller opp.

Kostnader ved oppskytingen dekkes av Sisomar AS, men en håper dette kan være starten på en tradisjon i årene fremover, der flere kan bidra.

Oppskyting vil skje kl. 00:00 fra utskipningskai i Trollbukta ved Straumen, og utføres av representant fra Salten Brann.