–Vi er både rørt og takknemlig for gaven fra Sangria, sier kulturskoleleder Ragnhild Hansen.

Til venstre kasserer i Sangria Stig Bjørnå og til høyre Ole-Anders Seines som har ansvaret for kulturskolens lysutstyr.

Bak sitter Andreas K. Berger, som underviser i lyd – og sceneproduksjon i kulturskolen og deltok med sine elever på julekonserten.

Elevene får verdifull erfaring

Konserten i Røsvik kirke i desember i fjor var et samarbeid mellom Sangria og kulturskolen.

Sistnevnte deltok både med sangelever, musikere og unge lyd – og sceneteknikere.

Samarbeidet ble så vellykket at Sangria har besluttet å gi hele overskuddet på 15.000 kroner til kulturskolen, som skal bruke gaven til å kjøpe fire nye lyskastere.

–  Også fra vår side er dette samarbeidet utelukkende positivt. Våre elever på lyd-  og sceneproduksjon får verdifull trening i å kjøre lys og lyd på konserter, og de får oppleve et stort publikum.

Vi ønsker at elever i kulturskolen får prøve seg på mange areneaer, og at vår virksomhet kan rekuttere til det frivillige musikklivet. Dette er helt i tråd med den nye rammeplanen for kulturskolene.

Og det er sjelden at vi får så direkte og hyggelig tilbakemelding. Vi er overveldet både over den sjenerøse gaven og de fine ordene, sier kulturskoleleder Ragnhild Hansen.

Bygger kulturlivet sammen

–  Samarbeidet gir frukter både øknomisk, og ikke minst at man klarer å knytte sammen de ulike aktørene og bygge kulturlivet sammen.

I kormiljøene er det ikke så mye ettervekst i seg selv, men gjennom slike prosjekter blir ungdom interessert. Vi har allerede fått to nye ungdommer med i koret, sier Stig Bjørnå.