Nord-Salten Kraft AS skal i gang med utbygging av Raukfossen kraftstasjon i Gjerdalen, og har derfor behov for brøytet vei. Brøyting på strekningen fra anleggsveiens start og opp til bommen avsluttes 17. april.

–  Arbeidet gjenopptas 23. april, da fortsetter vi å brøyte videre opp dit Raukfossen kraftstasjon skal bygges, opplyser Roald Kristen Hansen Normann, anleggsleder i Nord-Salten Kraft AS.

Han presiserer at det legges en såle med snø, slik at man fortsatt kan gå på ski på veien.

Nord-Salten Kraft AS ønsker alle en riktig god påske.