Bildet: Stig Arne Holtedahl (47) og shibaen Nikko (11) har funnet seg godt til rette på Straumen. 

Solid bakgrunn

Holtedahl er utdannet cand. polit fra Universitetet i Tromsø, med samfunnsplanlegging som hovedfag. Han er i tillegg bedriftsøkonom fra BI og har gjennomført diplomprogrammet i prosjektledelse samme sted.

Dette er hans første rådmannsjobb, men han har lang og bred erfaring som leder både fra kommunal og statlig sektor. Siste seks år som kommunalsjef i Målselv kommune.

Før dette innehadde han administrative lederroller gjennom ti år ved Universitetet i Tromsø. Han har også arbeidet i Ringsaker kommune og har erfaring fra akuttpsykiatri.

Etter mange år i en typisk innlandskommune i Midt - Troms med lite nedbør og kalde vintre, ønsket han seg nærmere kyst og fjordlandskap.

– Jeg er veldig glad i Lofoten. Sørfold har noe av det samme med fjell og fjord, og har i tillegg fin og sentral beliggenhet med kort vei til handelssentra, sier han.

Oppvokst i et lite bygdesamfunn

Og selv om han har bodd både i Tromsø, Paris og Afrika, ble oppvekstårene tilbrakt i den lille bygda Ersfjordbotn på Kvaløya utenfor Tromsø, som har om lag 500 innbyggere.

– Der var det godt å vokse opp, sier Holtedahl, som var aktiv innen ski, fotball, gitar og fiolin i unge år. Nå går det mest i friluftsliv, trening og sosialt når han ikke er på jobb.

– Har du rukket å få noe inntrykk av organisasjonen du skal lede?

– For det første vil jeg understreke at jeg har blitt tatt i mot på en veldig god måte.

I organisasjonen er det mye god kompetanse og gode rutiner, men også noen utfordringer som jeg ser fram til å ta tak i.

Rådmann Stig Arne Holtedahl

Hørt, men ikke alltid bønnhørt

Det er tidlig å be om noen form for programerklæring etter to uker i rådmannsstolen.  Men noen tanker har han kanskje gjort seg?

–  Vi skal fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne, men må samtidig tilpasse oss krav fra omgivelsene og endringer i de økonomiske rammebetingelsene.

Digitalisering av samfunnet og en utvikling med flere eldre gir utfordringer for alle kommuner, også Sørfold.

Jeg har merket meg at Sørfold kommune ikke har de samme utfordringene med å rekruttere arbeidskraft som mange andre småkommuner, og det er et bra utgangspunkt.

Sykefraværet er også lavere enn landsgjennomsnittet, en indikasjon på at mange av medarbeiderne trives godt i jobben.

Når det gjelder min rolle som leder er jeg opptatt av å være ryddig og tydelig. Vennlighet som våpen og bevissthet om aldri å sette seg selv foran andre står sentralt.

Målsettingen er at alle skal bli hørt, men alle kan ikke alltid bli bønnhørt, avslutter Stig Arne Holtedahl.