F.v. Ingrid Santi og Anne Pettersen

F.v. Ingrid Santi fra Sørfold demensforening og Anne Pettersen fra Sørfold kommunes demensteam har kaffen klar på Bakeriet når brukerne av dagtilbudet kommer.

Roser det frivillige engasjementet

  Vi er veldig glad for at frivillige fra demensforeningen stiller opp. Foreningen bidrar også økonomisk, med midler fra TV-aksjonen (gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen), sier Anne Pettersen.

Hun forteller at én ansatt fra demensteamet er til stede hver gang, og en frivillig fra demensforeningen.

Vedtak i kommunestyret høsten 2016

Kommunestyret har bevilget 70.000 kroner i lønnsutgifter til dagtilbudet i 2017. De vedtok samtdig at dette etableres som et fast tilbud to ganger pr. måned, og at det evalueres i løpet av året.

Egenandelen er satt til 75 kroner pr. gang, og inkluderer kaffe og et enkelt måltid.

Demensteamet startet opp med dagtilbud våren 2016 som en utprøving, til sammen tre ganger. Da var det samling på Vaffelhjørnet og tur til gårdsbarnehagen på Medås og til Elvheim bokollektiv i Elvkroken.

Tilbakemeldingene fra deltakerne og pårørende var utelukkende positive, og det var enighet om å arbeide for en videreføring.

Saken ble derfor lagt fram for både seniorrådet og driftsutvalget, og  med vedtak i kommunestyret om å etablere et fast tilbud.

Dette er i tråd med signaler fra sentralt hold: I Regjeringens demensplan 2020 anbefales det at dagtilbud for hjemmeboende personer med demens blir lovpålagt fra 2020.

Kommunens aktivitetsbuss med sjåfør Harald Henriksen

Kommnunens aktivitetsbuss henter og bringer

Aktivitetshuset Bakeriet på Straumen er fast base for dagtilbudet, men det er fortsatt aktuelt å dra på tur.

Med på laget er også kommunens aktivitetsbuss og sjåfør Harald Henriksen (bildet). Han henter deltakerne og kjører dem hjem når dagtilbudet er over.

For de som har rullator eller ikke er så spreke, er det veldig greit å gå av og på bussen via rampen bak. Der trilles også rullestoler ut.

Trene og gi mestringsfølelse

–  Hensikten med dagtilbudet er å gi innhold i hverdagen, skape glede, tilhørighet og sosialt samvær.

Det er også et mål å vedlikeholde ferdigheter, stimulere sansene, trene og gi mestringsfølelse, forteller Anne Pettersen.

–  Noen av de hjemmeboende bor sammen med ektefelle eller samboer, eller har barn som bekymrer seg for dem. Etter hvert vil det bli en større og større belastning for pårørende, som for øvrig ikke er de første til å be om hjelp.

Et dagtilbud er ikke bare viktig for personer med demens, men er også et kjærkomment pusterom for pårørende, sier Anne Pettersen.

Sørfold kommunes demensteam er en tverrfaglig ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende.

Vil du vite mer om dagtilbudet?

Kontaktperson: Anne Pettersen, tlf. 953 65 235/930 25 903 og e-post anne.pettersen@sorfold.kommune.no