Fra Newtonrommet, foto Bjørnar A. Pettersen

Realfag og Newton står sentralt i Sørfolds satsing på skole. På Newtonrommet kan unge forskere utvikle seg. Foto: Bjønra A. Pettersen.

Satsing over tid gir resultater

Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet – standpunkt og eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter multipliseres gjennomsnittet med 10.

Elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, er ikke med i beregningene. Sørfold ligger godt an, og det vises resultater av satsingen på skoler som over tid har vært i Sørfold.  

Resultater fra Sørfold de siste årene:

 

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Sørfold

41,5

39,5

39,1

37,9

41,9

Fauske

39,1

38,1

38,9

39,7

40,7

Saltdal

40,1

38,7

40,4

41,6

41,2

Hamarøy

41,6

41,8

42,4

36,7

41,3

Tysfjord

40,2

42,3

43,1

41,1

43,1

 

 

 

 

 

 

Nordland gj.sn.

39,9

39,9

40,3

40,7

40,9

Landsgj.snitt

40

40,1

40,4

40,8

41,2

 

239 elever i grunnskolen

Dette skoleåret har Sørfoldskolene til sammen 239 elever. Disse fordeler seg slik på trinn og  de tre skolene i kommunen:

Trinn

Nordsia

Røsvik

Straumen

1

1

4

12

2

3

6

13

3

1

2

19

4

1

5

16

5

2

4

18

6

2

3

14

7

2

7

24

8

2

4

15

9

6

10

18

10

2

5

18

Småsk.

6

17

60

Mell.

6

14

56

U.tr.

10

19

51

Sum

22

50

167