Valgstyret avholdt møte 11. mai 2023. Da behandlet de forslag til valglister for kommunestyrevalget 2023. Følgende valglister er nå godkjent:

Arbeiderpartiet

Høyre

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk venstreparti

Godkjente lister legges til offentlig ettersyn, jf Valgloven § 6-7.

Valgloven §6-8 fastsetter at det er adgang til å klage dersom man mener at Valgstyret må omgjøre sitt godkjenningsvedtak. Klagefristen er 7 dager fra listen er offentliggjort, dvs. 22. mai 2023.

Klagen sendes Valgstyret i Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen.

Dersom Valgstyret ikke tar klagen til følge, oversendes den til departementet for endelig avgjørelse.