Bibliotekleder Kristine Nordal er glad for å være tilbake etter noen uker med hjemmekontor.

Begrenset åpning av bibloteket

Nye åpningstider på biblioteket, i første omgang fram til sommerferien:

  • Mandag og torsdag kl. 11.00-14.00.

Det vil ikke være anledning for lånere til å gå rundt og kikke i hyllene, men hvis du ikke vet hva du vil låne, vil betjeningen hjelpe deg med å finne noe som passer.

Primært ønsker vi at lånerne bestiller på forhånd, enten ved å reservere via nettet eller ringe biblioteket, tlf. 468 51 792.

Snarvei til å søke i bokmassen og reservere

Rutiner for smittevern, Sørfold folkebibliotek.

Filial Røsvik og Leirfjorden: Her er det ikke vanlig åpent foreløpig, men lånere kan ringe til filialstyrerne for å avtale:

  • Filial Leirfjorden, Nordsia oppvekstsenter:  Liv Elin Lund, tlf. 901 54 863
  • Filial Røsvik, Ulf Roger Strøksnes: Tlf. 416 21 696
  • Du kan også ringe hovedbiblioteket og bestille bøker selv om du borpå nordsia eller i Røsvik, tlf. 468 51 792.

Røsvik ungdomsklubb starter opp

Ungdomsklubben i Røsvik åpner igjen onsdag 13. mai:

  • Kl. 18.00-20.00: Juniorklubb
  • Kl. 20.00-22.00: Ungdomsklubb

Det forutsettes at max 10 personer er til stede samtidig, at 1 meters avstand overholdes og at smittevern – og hygienegregler følges.

  • Videre klubbkvelder i Røsvik fram til sommerferien: 27. mai og 10. juni.

Vi kommer tilbake med info om åpning av Kjeller`n ungdomsklubb i Mørsvik, og når det gjelder Straumen arbeides det for å få til et alternativt tilbud så lenge Sørfolhallen er stengt.

Kulturskolen er i gang med vanlig undervisning fra 11. mai, etter å hatt kulturskole med videotimer siden midten av mars.

Sørfoldhallen stengt ut skoleåret

Sørfoldhallen med basseng og treningsrom vil være stengt ut skoleåret. Det samme gjelder garderobebygget på Lakselva, men banen er åpen for organisert bruk hvis NFF`s koronavettregler overholdes.

Koronavettregler fotball

Servicekontoret/Rådhuset er fortsatt stengt for publikum inntil videre. Dette betyr også stopp i all tilfeldig utleie av kommunale bygg.

Lag og foreninger som ønsker å gjenoppta sin faste aktivitet i kommunale lokaler (gjelder ikke Sørfodlhallen, som er stengt) bes kontakte kultursjef Bente Braaten for nærmerer vurdering og avtale, tlf. 975 30 437.