Smittevernreglene følges

Både kriseledelsen og kulturskolen presiserer at smittevernreglene vil bli ivaretatt når vanlig undervisning gjenopptas fra mandag 12. april i kulturskolen.

I sitt møte 8. april ga kriseledelsen også klarsignal til at ungdomsklubbbene i Røsvik og i Mørsvik kan gjenoppta sine klubbkvelder, men det er kun elever som går sammen i grunnskolen som kan møtes.

Lettelser lokalt er en del av lettelser på regionalt nivå.

Etter anbefaling både fra kommunene selv og fra Statsforvalteren i Nordland, har Regjeringen besluttet å oppheve forskrift for ti kommuner i Nordland, der Bodø er en del av tiltaksnivå A og øvrige kommuner i Salten tilhører nivå C. Denne opphevelsen trer i kraft fra og med mandag 12. april.

Når det gjelder de strenge nasjonale tiltakene, gjelder disse til og med 14. april.

Kriseledelsen i Sørfold kommune har sitt neste møte 15. april. Da vil de ta stilling til videre opplegg for gjenåpning av aktivitet og tilbud i kommunen, og de er klare på at de vil prioritere barn og ungdom.

Digital UKM-forestilling

Opplegget for årets Ung Kultur Møtes er slik at selve forestillingen blir digital, og gjort tilgjengelig for alle via nettsiden. Vi kommer tilbake til tidspunkt for dette.

Mandag 12. april starter oppkjøringen til mønstringen med øving og filmopptak. Det hele  er nøye kvalitetssikret med tanke på smittevern.

Vi ber deltakere og foresatte merke seg tidspunktene for oppmøte og øvrig opplegg slik det fremgår av

Plan for UKM