Arbeider for å utvikle scenekunst i kommunene

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland.

Sceneinstruktørordningen er en del av dette, og sammen med kommunene i Indre og Nordre Salten, Ytre Salten, Vesterålen, Vest-Lofoten, Indre og ytre Helgeland og Sør-Helgeland, tilbys det hjelp fra profesjonell sceneinstruktør.

 Dette er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning eller ønsker hjelp til annen scenisk produksjon.

 For VÅRSESONG 2020 er søknadsfristen 1. DESEMBER 2019.  Her finner du:

Søknadsskjema

Utfylt skjema sendes på e-post til sceneinstruktør i Indre og Nordre Salten Maja Zakariassen:

majzak@nfk.no

 Tjenesten som sceneinstruktørene tilbyr dekker bl.a:

  • Iscenesettelse (regi og instruksjon)
  • Tekst- og dramaturgihjelp
  • Konseptutvikling og konsulenthjelp

For ytterligere informasjon, gå inn på

Scenekunst i Nordland