Straumen barnehage

Illustrasjonsfoto: Straumen barnehage

Ordningen gjelder 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt,  rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

Gode barnehager gir god start

Regjeringen begrunner endringen slik i en pressemelding:

–   Gode barnehager bidrar til at barn får en god start i livet, og vi ønsker at alle skal ha tilgang til trygge barnehageplasser av høy kvalitet. 

Vi vet at for noen foreldre er prisen en grunn til at de velger å ikke ha barna sine i barnehagen. Med gratis kjernetid for alle 4-og 5- åringer vil flere av de som trenger barnehagen mest, få mulighet til å benytte seg av tilbudet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Se også:

Endring i foreldrebetaling barnehage