Newton Sørfold

Newtonrommet godt egnet som kurslokale

Det er Newtonlærer Bjørnar Pettersen som setter i gang dette tilbudet, og han understreker at opplegget blir uformelt, og at det er åpent for ungdom og voksne i Sørfold fra 8. klasse og oppover.

–  Hver kurskveld har egen deltakerliste, slik at du kan bestemme selv hvilke kvelder du vil delta. Det starter fra bunn, så de som ikke har erfaring med excel fra før, kan klare å følge med på det som gjennomgås.

Kursopplegget er ikke en del av Newton Sørfolds offisielle undervisning, men siden vi har et rom og utstyr til slike aktiviteter, er dette mest for å utnytte de muligheter rommet gir oss, også på kveldstid, sier Bjørnar Pettersen.

Anvendelig verktøy

Regnearket Excel er et anvendelig verktøy for alle som ønsker å jobbe med tall, tabeller, grafer, statistikk, listeføring osv.

Dette er også delvis i bruk som verktøy i skolen, og de aller fleste som har en jobb rettet mot kontorarbeid, er nok før eller siden innom bruk av Excel.

Kan dette kurset være noe for deg, og ønsker du å vite mer?

Send en e-post til bap@sorfold.kommune.no

eller en SMS til 468 33 701, så får du tilsendt infoskriv og link til påmeldingsskjema. Der må du huske på å skrive mobilnummeret ditt, slik at du kan kontaktes ved behov.

Tilbudet startet 10. oktober. Kurskvelder videre er  24. oktober, 7. november osv.