Valvatnet

Sørfold og Fauske kommuner samarbeider om en felles ordning for utlån av båter og kanoer i Valvatnet.

Kanoene og båtene er klare til bruk, og de ligger ved brygga ved nordenden av Valvatnet.

Nøkler til båter og kanoer kan lånes på hos begge kommuners servicetorg i vanlig åpningtid mellom kl. 0900 og 1500 mandag til fredag.

Servcicekontoret Sørfold kommune: Tlf. 75 68 50 00
Kundetorget Fauske kommune: 75 60 40 00.

Røyrvatn

Sørfold kommune har også kanoer i Røyrvatn til utlån. Disse ligger ved naustet til Fauske og Sørfold Jeger – og fiskeforening.

Nøkler lånes på Sørfold kommunes servicekontor på Rådhuset.

Kanoer ved Røyrvatnet

NB!  Vær oppmerksom på at veien inn til Straumvassbotn er stengt på dagtid på grunn av rassikring fram til oktober.

Mer om dette

Vi oppfordrer alle til å ha sikkerhet i fokus, og bruke redningsvest. Mangler du vest, kan du låne i kommunens utstyrssentral som befinner seg på biblioteket og har åpent mandag og torsdag kl. 10.00-15.00, onsdag kl. 14.00-19.00.

Vær også nøye med å dra kanoene på land og fortøye båtene forsvarlig etter bruk.

Vi ønsker god tur og skitt fiske.