Sentral beliggenhet med utsikt, aktivitetspark i nærheten og kort vei til flotte turområder.

Dette er stikkord for de nye tomtene. De har adkomst fra Slettliveien.

Andre områder kan også bli aktuelle, dersom det er interesse for dette.

Dokumenter:

Utlysningsgrunnlag (pdf)

Informasjon om øvrig støtte (pdf)

informasjon om øvrig støtte (word)

Søknadsbrev (pdf)

Søknadsbrev (word)

Kontrakt (pdf)

Kontrakt (word)

Interesserte bes henvende seg innen 1. september til post@sorfold.kommune.no merket med «Gratis tomter». Evt. med vanlig post til Sørfold kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen.

E-postadressen ovenfor kan også brukes til spørsmål om saken.

Skisse gratis tomter Slettliveien

Kartskisse med aktuelle tomter innrammet med sort

Gratis tomter Slettliveien