Tema for webinaret er kommunal frivillighetspolitikk og politisk påvirkning. Vi får også en gjennomgang av Frivillighetsbarometeret 2023. 
Program kan lastes ned via link nederst i saken.

Webinaret er gratis, men krever påmelding.

Denne invitasjonen går ut til de regionale leddene av frivilligheten, frivilligsentraler og kontaktpersoner på frivillighet i kommunene. Invitasjonen går også til lokale lag og foreninger og andre som kan ha interesse av webinaret.

Påmelding til webinaret.

Program for webinaret.