Bildet: 17. mai-tog på Strøksnes 2019. Foto: Lars Magnus Kvamme.

Felles markering for hele kommunen

Denne våren, dette året og nasjonaldagen 2020 blir aldri glemt. Vi vil heller aldri glemme samholdet og den nasjonale dugnaden.

Da det ble klart at barnetog og tradisjonell 17. mai måtte utgå, kom idéen om en digital fellesmarkering for hele kommunen.

Vi håper dere vil glede dere over filmsnutter og gjensyn, korps og taler fra både ordfører og ungdomsrådet.

Her er filmen 17. mai Sørfold 2020 (og husk lyd!):

Talene som fremføres i filmen kan du også lese:

Ordfører Gisle Erik Hansens tale

Ungdomsrådets tale, som er skrevet av rådets leder Mats Moen Mareliussen.

Mats går i 10. klasse ved Røsvik skole, og han fremfører talen sammen med Maren Andrea Engan fra Nordsia oppvekstsenter og varamedlem i ungdomsrådet, samt Isak Sjøgård Pettersen, medlem av ungdomsrådet og elev ved Straumen skole.

Takk til alle som har gjort filmen mulig ved å sende bilder og filmklipp. En spesiell takk til Straumen skole- og ungdomskorps, som medvirker både i filmen og spiller mange steder i dag. Tidsplan for dette ser du her:

17. mai med korps