Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravplass

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

  Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene. Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan Fylkesmannen gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 

  Kriterier/vilkår

  Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes. Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Lover

  Gravferdsloven

  Forskrifter

  Gravferdsforskriften

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Sørfold menighet kan kontaktes på telefon 75 68 53 70.

   

 • Saksbehandling
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-12-14 12:29