Hestvik, foto Oscar Puschmann

Landskapsarkitekt Oscar Puschmann skal holde foredrag på Strøksnes i markedshelga 18.- 19. juli. Vi går ut fra at tema er kulturlandskap i endring. Her er et bilde av Hestvika som Puschmann tok i 2008.

Dette er grendelagets aktivitetsplan for 2015:

 • Bygge garasje til brannbilen. Oppstart så snart som mulig til våren.
 • Konsert 17. juli
 • Markedsdag 18.juli
 • Sette i gang prosjekt med rydding av kulturlandskapet.
 • Foredrag ved Oscar Pushmann i markedshelga
 • Historisk vandring mellom historiske punkt på Strøksnes. Samarbeid med Nordlandsmuseet m.fl
 • Forberede grendelagets 30 – årsjubileum i 2016
 • Kafédrift

Måneskinnsturer, markedsdag og kaféer

Årsmeldingen for 2014 inneholder en rekke tiltak som er gjennomført. Her kan vi nevne to måneskinnsturer, møte og befaring med formannskapet, og brannvernkurs i forbindelse med den nye brannbilen.

Det var også utekonsert og markedsdag i juli, samt hele 16 kaféer på møteplassen, julegrantenning m.m.

Nyvalgt styre i Strøksnes grendelag består av:

 • Borghild Wingan  - leder
 • Karin Hilde Heian  - nestleder/sekretær
 • Brit Vollan  - kasserer
 • Tove Arntzen  - styremedlem
 • Finn Arne Laxaa - styremedlem