Bamser

–Jeg er rød, og jeg gjør alt jeg kan for at du skal bli redd, trist og lei, sier den røde bamsen

–Jeg er grønn. Jeg hjelper deg til å bli mer trygg, blid og glad, sier den grønne bamsen.

Lære å styre egne følelser

–  Det handler om å lære barna så tidlig som mulig å styre egne følelser, forklarer helsesøster Sissel L. Olsen. 

Hun er med i samarbeidsteamet for barn og unge, som har utarbeidet tiltaksplan for barn og unge 2017. Denne har  fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Planen ble vedtatt i kommunestyret før jul.

Grønne tanker – glade barn er et landsomfattende prosjekt. Les mer om dette på nettsidene til organisasjonen

Voksne for barn

Robuste barn

–Barnehagen er en god arena for å jobbe med denne problematikken.  

Man snakker ofte om robuste barn.  Da sikter man som regel  til at de skal boltre seg fysisk og være ute i all slags vær. Men robuste barn handler også om å styrke den psykiske helsen.

I noen år nå har vi arbeidet med temaet psykologisk førstehjelp  i skolene, både som undervisning i klassene og som individuell veiledning.

Med prosjektet Grønne tanker - glade barn  ønsker vi også å trekke inn barnehagene.

Dette er tatt opp på møte med rektorer og styrere, og vi fikk bare positive  tilbakemeldinger, sier helsesøster Sissel Laksosnes Olsen.

Enkel og konkret plan

Noen planer er lange og omfattende. Men ikke denne.

Hele tiltaksplanen består av konkrete tiltak inndelt i 6 satsningsområder:

  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold
  • Rusforebyggende arbeid
  • Yrkesvalg og utdanning
  • Psykisk helse
  • Generell forebygging/andre tiltak
  • Planen kan du lese her:

Tiltaksplan barn og unge 2017

Lokal yrkesorientering 2017

Lokal yrkesorienteringsdag for 10. klassene er et av tiltakene i satsningsområde yrkesvalg og utdanning. Årets arrangement ble avholdt 17. januar. Her fra siste del av dagen, som var satt av til såkalt dypdykk:

Bdrifter og kommunale virksomheter satt på stand, og elevene satte seg ned sammen med disse og fikk vite mer om yrker og utdanning som de hadde valgt ut selv på forhånd.