I påsken legges det ut gudstjenester på  nettsiden til
Sør-Hålogaland bispedømme og på deres facebookside.

–Alle disse er fra ulike steder i bispedømmet vårt, og på Skjærtorsdag vil det være fra Fauske kirke, forteller sokneprest Lisbeth Gieselmann.

Ellers sendes det gudstjenester og andakter på hjemme- og facebooksiden til Den norske kirke i tillegg til radio og TV.

–Sørfold menighet vil ønske alle en riktig god og velsignet påskehøytid.  Påskens budskap gjelder like fullt, selv om vi er forhindret fra å feire slik vi gjerne ønsker, understreker soknepresten.

Hun anbefaler en rekke nettsteder og digitale møteplasser:

kirken kan man skrive bønner og tenne lys.

For de som trenger noen å snakke med:

Kirkens SOS, tlf. 22 40 00 40.

På Sørfold menighets facebookside legges det ut både andakter og annet, også i påsken.

Andakter og annen informasjon også på

Kirken,Sørfold.

På nettkirken er det mulig å chatte.

I Saltenposten lørdag 4. april er det en to siders annonse fra Sørfold kommune. Der vises det til hjemmesiden for eventuelle endringer og oppdatert informasjon.

I tillegg til linkene vi har lagt ut her i artikkelen om kirkens tilbud, finner du også mange i denne artikkelen:

Har opprettet støttetelefon