25-årsjubilanter 2014

F.v. Katrin Elvebakk, Dagny Kristiansen, Inger Fagerbakk, Ann Kristin Larsen, Leikny Ørnes og rådmann Ørjan Higraff.

Dagny Kristiansen

Dagny ble ansatt som renholder ved Straumen skole i 1986.

Etter et opphold startet hun som assistent i Straumen barnehage 1996, og tok fagbrev i barne  – og ungdomsarbeiderfaget i 2000. Hun har hatt ulike vikariater med ulike stillingsstørrelser, før hun i 2005 fikk fast ansettelse i 100 %.

Dagny har i perioder fungert som pedagogisk leder, og har hatt veilednings – og oppfølgingsansvar for elever og lærlinger.

Inger Fagerbakk.

Inger ble ansatt i Sørfold kommune, Røsvik barnehage i 1989, og fra 2002  har hun arbeidet i Straumen barnehage. Hun tok fagbrevet i barne - og ungdomsarbeiderfaget i 1997. Inger har hatt ulike stillingsstørrelser, og siden 1. oktober 2013 har hun arbeidet i 40%.

Inger har også fungert i ulike vikariater som pedagogisk leder, og har hatt veilederoppgaver knytt til elever og lærlinger.

Leikny Ørnes

Leikny startet i 1989 som vikar på Sørfold sykehjem, og pendlet da fra Elvkroken.

Utpå vinteren samme året fikk hun 25% stilling i hjemmesykepleien på nordsida, i tillegg til å være vikar på sørsida. Jobben i hjemmetjenesten kombinerte hun etter hvert med 40% stilling på legekontoret i Elvkroken, fram til år 2000.

Hun har fungert som leder for hjemmetjenesten sone nord siden 1995, først i 60% stilling, og siden 2007 i 100% stilling.

Siden april 2014 har hun hatt 50% omsorgspermisjon, og hun jobber nå som sykepleier i hjemmetjenesten, fremdeles i sone nord.

Katrin Elvebakk

Katrin startet i  Sørfold kommune i april 1980 i vikariat som hjemmehjelp, og begynte ved Sørfold sykehjem som vikar i 1981. Hun ble fast ansatt i Sørfold kommune i 1988, og jobber nå i full stilling som hjelpepleier ved Sørfold sykehjem.

Ann Kristin Larsen

Ann Kristin ble ansatt som renholder i 50% stilling ved Sørfold sykehjem i 1989, og gikk over til å jobbe 50% i vaskeriet samme sted  i 1995. Hun hadde også 20% renholderstilling ved Lakselva idrettsanlegg fra 1999 til 2012. Hun har nå 75% stilling i vaskeriet.

--

Ikke til stede under utdelingen, men disse får også gullklokke:

Nancy Eriksen, som har vært ansatt i skolefritidsordningen på Straumen, samt pleie og omsorg.

Anne Marit Solheim, lærer ved Straumen skole.

Arve Antonsen, lærer og rektor ved Straumen skole.

Thomas Halvorsen, lærer ved Straumen skole.

 

Vi gratulerer samtlige!