F.v. Brit Vollan, Hulda Skar, Brith Danielsen, Kari Mette N. Johnsen, Jahn Otto Fiskvik og administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen, som overrakte gullklokke, blomster og fine ord til jubilantene.

Sonja Osbakk får også gullklokke, men hadde ikke anledning til å være til stede på julelunsjen.

Dette er årets jubilanter:

Brenner for at barna skal bli sett og hørt:

Kari Mette N. Johnsen.

Kari Mette startet i Sørfold kommune innen helsesektoren, men tok senere førskolelærerutdanning i Tromsø og kom tilbake hit i 1992.

 Hun begynte som styrer i det som da het Elgveien barnehage, før hun ble pedagogisk leder og senere assisterende styrer i Straumen barnehage.

–Kari Mette er kjent for sitt store hjerte, hun brenner for at barna skal bli sett, hørt og forstått.

Kvalitet i barnehage er for henne å gi barna støtte og hjelp til å takle livet, til å håndtere det som er vanskelig og gi masse rom for ekte livsglede.

Hun har en grunnleggende livsfilosofi: at alle mennesker skal ha de samme mulighetene, og at barnehagens viktigste oppgave er å hegne om likeverd og fellesskap.

Dette sier leder og kolleger som ble bedt om å beskrive henne. De trekker også fram det gode humøret og varmen, og at hun er raus med klemmer.

Har kun vært sykmeldt én gang på 25 år:

Brit Janne Vollan.

Brit startet som timelærer i 1985 på Hestvik skole, og var inne som vikar både som timelærer og på renhold til skolen ble lagt ned.

Hun hadde også både korte og lengre vikariater i perioden frem til hun ble fast ansatt som renholder ved Leirfjorden skole i 1996.

I årene fremover ble stillingen på 25 % gradvis økt, og fra 2005 var hun ansatt i hel stilling. I 2015 gikk hun etter eget ønske ned i 80 % på Nordsia oppvekstsenter, etter at Mørsvik og Leirfjorden skoler ble slått sammen.

–Brit er fleksibel og gjennomfører sine arbeidsoppgaver på en svært tilfredsstillende måte. Hun har på sine 25 år for kommunen kun vært sykmeldt én gang.

Hun er en positiv og tilpasningsdyktig person. Dette kommer godt med, siden hun er helt alene om ansvaret for renhold av Nordsia oppvekstsenter, skriver hennes leder.

Skolens friluftsambassadør:

Hulda Skar

Hulda har vært stabil på Leirfjorden skole, senere Nordsia oppvekstsenter de siste 25 årene.

Hun er spesielt dyktig på friluftsliv og matlaging, både inne og ute, og hun er skolens friluftsambassadør.

Hun har stått i spissen for «full fræs i Nordland», der elevene bidrar med stor iver.

I fritida liker hun turer i skog og mark, og er en ivrig elgjeger. Og Hulda går gjerne de mest krevende toppturene.

Hun er en viktig bidragsyter til aktivitet og friluftsliv på nordsia av kommunen.

–Hulda er en flott kollega. Hun stiller opp for andre, og er en god lagspiller. Hun tar ansvar, og passer på at alle rundt henne har det bra.

Hulda tar gjerne ansvar for fellesturer med sine kolleger, som i fjor da hun organiserte ettermiddagstur til Kobvatn med kaffe og god mat, sier hennes kolleger ved Nordsia oppvekstsenter.

Styrer med åpen dør for barna:

Brith Danielsen

I 1992 kom Brith flyttende til Straumen fra Sleneset.

Hun er en fin blanding av Steigværing og Rødøyfjæring. Brith ble head-huntet av tidligere skolesjef Bjørnådal i sin tid. Hun hadde tenkt å takke ja til jobb i Melbu, men heldigvis klarte Bjørnådal å overtale henne til å bli i Sørfold. 

–I 25 år har hun styrt barnehagen på en fantastisk måte, hun har alltid vært engasjert i jobben, ivaretatt barn og foreldre og vært en god kollega.  Hun er faglig dyktig, omsorgsfull, ærekjær, positiv og ikke minst full av humor og latter.

Brith har alltid tid til barna, døra står alltid åpen, og en hører ofte små føtter som løper inn til henne.

Dette sier kollegene, som håper å beholde henne i mange år til.

Har alltid en positiv kommentar:

Jahn-Otto Fiskvik

Jahn -Otto begynte som lærer på Røsvik skole i 1992.

Derfra gikk veien videre til rådhuset, hvor han arbeidet med IKT i ca halvannet år.

Nå er han kontaktlærer og IKT- ansvarlig på Straumen skole og har vært det i mange år.

–Som kontaktlærer har han et bra forhold både til elever og foresatte. Han setter den enkelte elev i fokus, og arbeider for at elevene skal trives og lykkes på skolen. Han er flink til å møte foresatte og skape godt samarbeid mellom skole og hjem.

Jahn – Otto er en uvurderlig ressurs for Straumen skole, han er flink til å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver og er alltid godt forberedt.

Som kollega har han øye for andre i personalet og er flink til å komme med oppmuntring eller en positiv kommentar, når noen trenger litt ekstra oppmerksomhet.

Han er også en som alltid er med på sosiale aktiviteter på arbeidsplassen sin

Jahn – Otto gjør en flott jobb for elevene, de foresatte og teamet sitt på Straumen skole, og vi er glad før at han jobber akkurat hos oss.

Slik lyder «attesten» fra leder og kolleger.

Tar tak der det trengs:

Sonja Osbakk

Sonja begynte å jobbe i Sørfold sommeren 1981, og har hatt varierte arbeidsoppgaver og ulike stillinger gjennom sine år i kommunen.

Hun startet i vikariat som kontorassistent ved kommunens sentralbord, der hun jobbet i to år.

Deretter gikk hun inn i vikariat som assistent i Straumen barnehage frem til september 1986. Videre jobbet hun som pleiemedarbeider ved Sørfold sykehjem i Røsvik noen år.

I 1990 startet hun på hjelpepleierutdanningen ved Fauske videregående skole, og ble autorisert hjelpepleier i 1992.

Sonja fikk fast stilling i Sørfold kommune som hjelpepleier i 1993 på Sørfold eldresenter. Der jobbet hun frem til hjemmetjeneste sør ble skilt ut som egen enhet i 2009.

Sonja ble da frivillig overført dit, og her jobber hun fortsatt.

–Sonja er en fantastisk kollega, hun er alltid på tilbudssiden og tar i et tak der det trengs.

Hun er ei allsidig dame som aldri ser mørkt på ting og tar mye ansvar i jobben.

I tillegg har hun vært en god veileder og læremester for flere elever og lærlinger opp i gjennom årene, dette fortjener hun masse ros for, sier kollegene hennes.