F.v. rådmann Stig Arne Holtedahl som overrakte blomster og gullklokker, Siri Evjenth, Lisbet Merete Zahlsen, Wenche Wold, Bente Paulsrud, Kristin Olsen, Evelyn B. Vesterås, Brit Olafsen og Bjørg Hansen.

Her er en kort presentasjon av årets jubilanter:

Siri Evjenth

Siri begynte som lærer på Kvarv skole i 1993. I 2006 søkte hun seg til Straumen skole, hvor hun fortsatt jobber.

Hun har vært kontaktlærer i alle år, og har i tillegg hatt andre verv og oppgaver som for eksempel tillitsvalgt, verneombud og leder for trivselslederne.

Som lærer er hun opptatt av realfag som matematikk og naturfag, i tillegg til at kroppsøving står hennes hjerte nært. Hun er flink til å ta med elevene ut i naturen og nærområdet i Sørfold, da er hennes motto at det finnes ikke dårlig vær.

Siri beskrives som en blid og hjelpsom kollega som ikke er redd for å ta et ekstra tak når andre har det vanskelig, og hun utrykker selv at det har vært en fryd å arbeide som lærer i Sørfold.

Lisbet Merete Zahlsen

Lisbet startet som vikar i 1985 på rundvask for teknisk etat og som vikar på rådhuset. Hun var inne i både korte og lengre vikariater. Dette fortsatte hun med også etter at hun ble fast ansatt i 1994, som renholder ved Lakselva idrettsanlegg.

I mange år arbeidet hun som renholder på Rådhuset, kommuneverkstedet, Lakselva idrettsanlegg, kirkekontoret og fysioterapien frem til 2010 da stillingen ble flyttet til Straumen skole. Fra 2017 har hun hatt hel stilling som renholder i Sørfold kommune.

–Lisbet er fleksibel og gjennomfører sine arbeidsoppgaver på en svært tilfredsstillende måte. Hun er en positiv og tilpasningsdyktig person, dette har kommet godt med når hun på kort varsel har måttet stille på et annet bygg pga. sykdom hos kollega, sier hennes leder.

Kristin Olsen

Kristin begynte å arbeide i Sørfold kommune i 1988 som hjelpepleier ved Sørfold Sykehjem. Senere tok hun sykepleierutdanning, og i 1996 fikk hun hel stilling som sykepleier.

Hun oppfattes av sine kolleger som en ryddig, samarbeidsvillig og omsorgsfull person.

Evelyn Vesterås

Evelyn begynte å arbeide i Sørfold kommune i 1993. Hun startet som tilkallingsvikar ved Sørfold sykehjem i 1993, og fikk ganske raskt deltids helgestilling som pleieassistent. I 2004 fikk hun et vikariat i hjemmetjenesten som hjemmehjelp, og helgestillingen ble overført til Sørfold eldresenter.  Etter hvert fikk hun fast stilling i 85%.

Evelyn beskrives av sine kolleger som en engasjert, samarbeidsvillig og omsorgsfull person.

Brit Olafsen

Brit begynte å jobbe på Sørfold sykehjem som ferievikar sommeren 1993, hun var da ferdig utdannet hjelpepleier. I noen år hadde hun diverse vikariater. Hun fikk 50% stilling i 1997, og siden 2006 har hun arbeidet i full stilling.

Hun oppfattes av sine kolleger som rolig, samarbeidsvillig og omsorgsfull.

Bjørg Hansen

Bjørg begynte å arbeide i Sørfold kommune i 1978 med Sørfold Sykehjem som arbeidssted. Hun begynte som assistent i pleien. Hun var med på flyttingen inn i nybygget i 1979.

I 1989/1990 tok hun utdanning som hjelpepleier, og fikk fast ansettelse i halv stilling i 1993.  Siden 2009 har hun hatt 70% stilling, og jobber ved skjermet enhet.

–Bjørg er positiv, samarbeidsvillig og ryddig, sier hennes kolleger.

Bente Paulsrud

Bente begynte å arbeide i Sørfold kommune i 1987. Hun startet med sommerjobb på renhold ved Sørfold sykehjem, og jobbet som tilkallingsvikar i pleien fra 1989 i helger og ferier frem til 1992 da hun var ferdig utdannet som hjelpepleier. Da fikk hun en helgestilling på sykehjemmet. I 1993 startet hun på sykepleierutdanning og var ferdig utdannet sykepleier i 1996.

 Hun kaller sykehjemmet sitt andre hjem, og beskrives som omsorgsfull, rolig og samarbeidsvillig.

Wenche Stjørdal Wold

Wenche startet i Sørfold kommune i 1987 som hjemmehjelp. Etter å ha vært hjemmeværende noen år, begynte hun i Straumen barnehage i 1993. Hun var en kort periode i 1995 vikar på sentralbordet på Rådhuset, og etter det jobbet hun i barnehagen frem til 1996. Hun ble da ansatt som assistent ved skolefritidsordningen ved Straumen skole, og har vært der helt til hun gikk av med pensjon i juni i år.

Wenche er kjent for sitt gode humør og alltid smittende latter. Hun har mye omsorg for både barn og voksne. Uansett om det røyner på, sier hun alltid «Nei det går så bra!» På Straumen skoles SFO var Wenches kjøkken velkjent, og noe alle gledet seg til.

Jubilanter som ikke var til stede på utdelingen:

Mona Soløy Karlsen, som arbeider i hjemmetjeneste nord

Ulf Roger Strøksnes, som i alle år har vært ansatt i deltidsstilling ved biblioteket i Røsvik som kombinert filialstyrer for folkebiblioteket og ansvarlig for skolebiblioteket.

Vi gratulerer samtlige jubilanter!