F.v. Karin Karlsen, rådmann Ørjan Higraff og Gunnbjørg Olufsen

Rådmann Ørjan Higraff takket t.v. Karin Karlsen og Gunnbjørg Olufsen for innsatsen, og overrakte blomster og gullklokke.

Her er kort omtale av årets 25-års jubilanter i Sørfold kommune:

Karin Karlsen

Karin begynte i 1986 som tilkallingsvikar i daværende Engan barnehage, og har jobbet i barnehage fram til høsten 2014, først i forskjellige vikariater, etter hvert i fast stilling.

Hun tok assistentutdannelse i 1993. På 1990-tallet jobbet hun som både assistent, pedagogisk leder og styrer.

Barnehagen flyttet til Elvkroken høsten 1989, og videre til Mørsvik i 2007. I skoleåret 2010/2011 arbeidet Karin som assistent, både i barnehagen og på Mørsvik skole.

Høsten 2014 fikk hun jobb på Elvheim bokollektiv, der hun fortsatt er, for tiden i 80% stilling.

Gunnbjørg Olufsen

Gunnbjørg begynte å jobbe i pleie og omsorg i 1990, først i forskjellige vikariater og som tilkallingsvikar.

Hun tok  vakter både på sykehjemmet i  Røsvik, på Eldresenteret på  Straumen, i hjemmetjenesten og på ambulansen.

I 2000 fikk hun fast ansettelse. Gunnbjørg er utdannet helsefagarbeider, og tok senere sykepleierutdanning. Hun var ferdig sykepleier i 2004.

Fra 2001 og fram til i dag har Gunnbjørg også vært hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og frikjøpt til dette.

Pleie og omsorg  er i en omstillingsprosess, og et ledd i ny organisering er etablering av bemanningskontor, der det ble søkt etter konsulent.

Denne stillingen har Gunnbjørg fått, og hun starter i sin nye jobb i januar.

Vi gratulerer begge jubilanter.