Når Sørfoldhallen åpner for bruk på kvledstid for lag og foreninger 12. oktober åpner også gymsalen i Røsvik og ved Nordsia oppvekstsenter.

Treningsrommet i Sørfoldhallen samt garderobene vil fortsatt være stengt inntil videre.

Bassenget åpner 19. oktober, men i første omgang bare for skoler, ikke for lag og foreninger.

Dato for oppstart av folkebadet er ikke fastsatt foreløpig, dette fordi det må gjennomføres livredningskurs og en vakant stilling som badevakt må besettes (det må være to badevakter på jobb når det er folkebad).

Bruk av Sørfoldhallen  på dagtid er forbeholdt skolen.

Lag og foreninger som trener i hall og gymsaler har fått informasjon om smitteverntiltak i forbindelse med bruken.

Beslutning om åpning etter koronastengningen er tatt av kriseledelsen i Sørfold kommune.