Tre av fem som har avlagt fagprøve i 2018 var til stede på julavslutningen. F.v. rådmann Stig Arne Holtedahl som delte ut blomster, Jonas Kosmo som har tatt fagbrev i IKT-faget og nå er i gang med forkurs til ingeniørutdanning, Koranan Moen (barne- og ungdomsarbeiderfaget) og Silje Helen Hansen, som har tatt fagbrev som renholdsoperatør.

Ikke til stede på utdelingen: Roger Pedersen Isaksen (se bilde og omtale lenger ned) og Silje Beate Hansen. Silje har tatt fagbrev som helsefagarbeider og er nå fast ansatt ved Sørfold sykehjem.

Felles markering

I 2017 ble det startet en ny tradisjon i Sørfold kommune: Lærlinger og andre ansatte i kommunen som har fått fagbrev i løpet av året blir invitert til julelunsjen på Rådhuset, der de får blomster og oppmerksomhet.

Fagprøver blir gjennomført på ulike tidspunkter gjennom året, dermed er en felles markering i desember en god løsning.

–  Lærlinger er en berikelse i arbeidsmiljøet og bidrar positivt til tjenestene vi leverer til våre innbyggere.

Det er et samfunnsansvar å tilby lærlingeplasser, slik at de unge får den opplæringen og praksisen de trenger for å få fagbrev og kan ta steget videre ut i arbeidslivet, sier rådmann Stig Arne Holtedahl.

Har god erfaring med lærlinger

–Ved IT-avdelingen har vi jevnlig hatt lærlinger. Jeg startet i jobben april i år, og takket være lærlingene som avlastet meg på en del oppgaver, kunne jeg bruke tid på å sette meg inn i systemer og løsninger, sier IT-konsulent Knut Rudi.

Roger Pedersen Isaksen

Roger Pedersen Isaksen (bildet) har tatt fagprøve i IKT-faget og er nå i praksis i Sørfold kommune innen IT-support. –Vi er veldig glad for at Roger er her fortsatt. Han bidrar positivt i vår daglige drift, sier Knut Rudi.