Alle kommuner i Norge er bedt om å vurdere sin kapasitet til å bosette flyktninger fra Ukraina.

Formannskapet behandlet henvendelsen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i sitt møte 8. mars.

De sa seg straks positive til å ta i mot flyktninger, og ba administrasjonen sjekke ut hvor mange ledige hus/leiligheter kommunen kan skaffe. Dette for å kartlegge hvor mange flyktninger vi har mulighet til å bosette.

Kommunen har selv en del  boliger, og går samtidig  bredt ut til kommunens befolkning, spesielt på Straumen, for å  få en oversikt over mulige bosteder for ukrainske flyktninger.

–Foreløpig  registrerer vi  bare boligmuligheter, så vil vi ta kontakt med aktuelle som har meldt fra, dersom  behovet oppstår, sier konsulent Ermin Krehic. Han er kontaktperson for alle henvendelser og kan gi nærmere opplysninger om opplegget:

Send en e-post til ermin.krehic@sorfold.kommune.no eller ring 91 69 75 07.

Ermin Krehic vil utføre registrering av de som tilbyr hus eller leilighet til bosetting av flyktninger.

–I tillegg ønsker vi kontakt med personer som kan det ukrainske språket og eventuelt kan bistå som tolk, sier Krehic.

Norge forbereder seg på å ta imot 35 000 ukrainere, men noen prognoser antyder at tallet kan komme opp mot 100 000.

KS (Kommunenes Sentralforbund) har laget en

Temaside om krigen i Ukraina