Forhåndsstemming på Rådhuset er i gang

Forhåndsstemming på Rådhuset er i gang.

Du henvender deg på servicekontoret like innenfor hovedinngangen på Rådhuset når du skal forhåndsstemme, og ingen spør etter valgkort, verken her eller på selve valgdagen.

Mange valgkort i retur

Alle velgere får tilsendt valgkort, men en del kommuner opplever i år at mange valgkort kommer i retur. Grunnen til dette kan være flere: Adressen kan være ufullstendig, eller innbyggeren kan ha flyttet og ettersendelsesperioden er utløpt.

Du trenger ikke valgkort for å stemme

Da er det viktig å være klar over at valgkort ikke er nødvendig for å stemme.

Valgkort gir informasjon om åpningstid og hvilket valglokale den enkelte velger skal bruke på valgdagen, men det eneste du trenger å vise fram når du skal stemme er legitimasjon.

Dette kan være bankkort med bilde, førerkort eller pass.

Forhåndsstemming i gang

Forhåndsstemming på servicekontoret startet 10. august. Her kan du avgi stemme uansett hvilken kommune eller valgkrets du tilhører, og forhåndsstemmingen pågår mandag til fredag mellom kl. 08.00 og 15.00 til og med 11. september.