Sørfold er godkjent som Trafikksikker kommune. Dette  gjelder i første omgang for en periode på tre år,  2022-2025.

Etter dette kan man søke om ny godkjenning.

Fylkesordfører Kari Anne   og ordfører Gisle Hansen

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen overrakte blomster og godkjenningsbevis til ordfører Gisle Hansen 21. juni 2022.

Det settes en del kriterier for kommuner som ønsker å få status som Trafikksikker kommune, og man må sende inn dokumentasjon som viser hvordan man vil innarbeide rutiner og tiltak for økt fokus på trafikksikkerhet.

Man må også vise at alle enheter og avdelinger er involvert,

Her kan du lese dokumentene som ble sendt inn til Trygg trafikk:

Samlet dokumentasjon for Sørfold kommune

Plan for trafikksikkerhet i barnehagene

Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2028.

NB! Trafikksikkerhetsplanen skal revideres. Dette vil være en kontinuerlig prosess, der man til enhver tid ønsker innspill fra innbyggere, både enkeltvis, fra foreldregrupper, lag og organisasjoner og andre grupperinger.

Under her finner du et enkelt skjema. Har du innspill om trafikksikkerhet, noe som bør utbedres av fysiske tiltak eller tips til holdningsskapende arbeid?

Da er du velkommen til å sende oss noen ord. Innspillene vil bli behandlet av en admnistrativ arbeidsgruppe som består av:

  • Leder vei, vann og avløp Trond Nyquist
  • Rektor Røsvik skole Trude Gleinsvåg
  • Folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther

Videre vil denne gruppen legge frem saker for formannskapet, som er oppnevnt som trafikksikkerhetsutvalg for Sørfold kommune.